O BCELL - O Platformi

B.Cell - Revolucionarni način učenja, lečenja i profesionalnog razvoja.

Ideja

Onkologija i biotehnologija, sfere izuzetnih dostignuća i primerci najdinamičnijih oblasti medicine, sa konstantnim povećanjem incidence malignih oboljenja zahtevaju recipročan porast u broju stručnjaka i invovativnosti u prevenciji i terapiji.

O nama

Susretom farmacije, medicine i informacionih tehnologija na navedenim poljima formiran je B. Cell, platforma, u vidu aplikacije i veb sajta, namenjena studentima biomedicinskih usmerenja i stažerima, koja treba da pruži relevantne i najnovije naučno potkovane vesti sa fokusom na onkologiju.

Cilj

Brz, jednostavan i savremen način informisanja, podizanja svesti i upotpunjavanja stečenog znanja kako studenata tako i mladih stručnjaka, kao i svih zainteresovanih.

Revolucionarni vid učenja

Platforma nudi mogućnost elektronskog učenja. Korisnici će imati pristup edukativnim materijalima, kao što su naučne publikacije, online časopisi, predavanja, kursevi, pretrage klasa kancera i terapija. Specifičnost se oslikava u tome što pored dinamičnog informisanja, B. Cell motiviše korisnike da za svoje angažovanje na samoj platformi budu nagrađeni i viđeni od strane fakulteta, kompanija, budućih poslodavaca i partnera. Korisnici će rešavanjem kvizova znanja i informisanosti, mini poslovnih i kliničkih studija, diskusijama i volontiranjem sakupljati "Super ćelije", koje će moći da iskoriste na različite načine, kao što su posete farmaceutskim kompanijama, prisustva stručnim predavanjima, seminarima, treninzima ili radionicama. Za obezbeđivanje ovih programa oslonac su partneri B. Cell-a , odnosno društveno odgovorne kompanije, kao i određene katedre Medicinskog i Farmaceutskog fakulteta, koje bi svojom stručnošću podigle kredibilitet platforme