POLITIKA ZAŠTITE PRIVATNOSTI

 

Ova Politika privatnosti služi da Vam objasni koje podatke prikupljamo o Vama, kako koristimo te podatke, sa kim ih delimo i kako ih štitimo, kao i da Vam pružimo sve druge bitne informacije u vezi sa Vašim ličnim podacima a u pogledu korišćenja Vašeg naloga na B.Cell web sajtu i mobilnoj aplikaciji.
Ova Politika privatnosti se odnosi na zaštitu ličnih podataka, a sve u cilju usklađivanja sa Opštom uredbom o zaštiti podataka o ličnosti (GDPR).


Koje lične podatke o vama prikupljamo

Lične podatke koje prikupljamu su svi podaci koje nam ostavljate prilikom posete web sajta i mobilne aplikacije kao i prilikom registracije, a to su: Vaše ime, prezime, e-mail adresa, lozinka, fakultet i godina studija, IP adresa sa koje pristupate, javni Facebook nalog ako ste preko istog prijavili kao i komentar ukoliko ste poslali.

 

U koje svrhe lične podatke prikupljamo i obrađujemo

Sve navedene Lične podatke o Vama prikupljamo isključivo u svrhu kreiranja Vašeg naloga na B.Cell web sajtu i mobilnoj aplikaciji. Stoga Vaši Lični podaci su potrebni:

  - Za otvaranje korisničkog naloga
  - Omogućavanje pristupa korisničkom nalogu
  - Upravljanje korisničkim nalogom
  - Diskotovanje tema

Takođe, Vaše lične podatke možemo obrađivati u slučaju eventualnih zloupotreba naloga kao i sprečavanja istih. Vaše Lične podatke možemo otkriti ili podeliti sa određenim državnim organima ako se to od nas zahteva na osnovu zakona. Takođe iste možemo otkriti i na osnovu pisane, sudske ili druge odluke državnog organa kojom se na osnovu relevantnih propisa može omogućiti uvid u Lične podatke.

 

Obrađivači podataka

Kako bismo Vam omogućili neometano korišćenje sajta i mobilne aplikacije, kao i Vašeg naloga mi sarađujemo sa pojedinim poslovnim partnerima. Odabir naših partnera vršimo na osnovu toga da li pružaju dovoljan nivo garancije u vezi zaštite ličnih podataka.

Ukoliko otvarate Vaš nalog preko društvene mreže, Facebook, u takvom slučaju i ta kompanija takođe skuplja i obrađuje Vaše lične podatke u vezi sa korišćenjem B.Cell naloga. Kako biste videli više informacija o korišćenju Vaših ličnih podataka od strane te kompanije, upućujemo Vas da pogledate njihove politike privatnosti.

 

Koji period zadržavamo vaše lične podatke

Vaši lični podaci u vezi sa Vašim nalogom se čuvaju sve dok je Vaš nalog aktivan. Određene informacije koje smo dužni da čuvamo na osnovu zakona čuvamo i nakon deaktivacije i brisanja Vašeg naloga, onoliko koliko je zakonom propisano minimalno zadržavanje tih vrsta podataka. Isto se primenjuje i u odnosu na Vaše diskutovanje.

 

Koje tehničke i organizacione mere koristimo da bismo zaštitili vaše lične podatke

Sve lične podatke koje sakupljamo o Vama čuvamo i obrađujemo u skladu sa zahtevima iz GDPR-a, kao i relevantnim industrijskim standardima. Preduzimamo sve neophodne mere kako bi zaštitili Vaše lične podatke od gubitka, zloupotrebe i neautorizovanog pristupa. Svi Vaši lični podaci su pohranjeni na serverima kojima pristup ima ograničen broj autorizovanih ljudi.

 

Koja prava imate u vezi sa vašim ličnim podacima

Vaše pravo na uvid u Vaše lične podatke možete ostvariti pristupom na Vaš korisnički nalog gde se nalaze sve informacije koje imamo o Vama. Na istom portalu možete ostvariti i Vaše pravo na izmenu ličnih podataka ako smatrate da neki od navedenih nisu potpuni ili tačni. Sve ostale lične podatke za koje mislite da ih ne možete naći na portalu a da ih mi imamo, možete nam tražiti na osnovu obrazloženog pisanog zahteva podnetog na adresu podrska@bcell-serbia.org

Vaše pravo na ograničenje obrade i prigovor obradi možete ostvariti tako što ćete nam uputiti obrazloženi zahtev na prethodno pomenutu adresu, sa naznakom iz kog razloga tražite ograničenje ili prigovor obradi.


Kontakt podaci

Sva pitanja kao i zahteve u vezi sa vašim podacima možete postaviti na sledeću e-mail adresu: podrska@bcell-serbia.org.

 

Prelazne i završne odredbe

B.Cell zadržava pravo da promeni ili modifikuje ovu Politiku. O važnim promenama i dopunama B.Cell može obavestiti korisnike putem e-maila ili objavljivanjem na portal.