Tiroidni nodusi i diferentovani tiroidni karcinom- vodič dobre kliničke prakse (Vodiči dobre kliničke prakse)

Sadržaj:

Definicija tiroidnog nodusa

Dijagnostički postupci i utvrđivanje prirode tiroidnog nodusa

Ultrazvuk vrata

Pregled štitaste žlezde radionuklidnim skenom

Aspiracijska punkcija tankom iglom

Principi citopatološke interpretacije uzorka punkcije tiroidnog nodusa tankom iglom

Polinodozna štitasta žlezda

Supresija rasta nodusa levotiroksinom

Tiroidni nodus kod trudnica

Tiroidni čvorovi kod dece

Kliničke indikacije za operativno lečenje tiroidnih nodusa

Evakuacija cističnih nodusa

Termalna ablacija

Eksterni linkovi