Hronični bol maligne etiologije- vodič dobre kliničke prakse (Vodiči dobre kliničke prakse)

Sadržaj:

Dijagnoza i procena intenziteta bola

Opioidi u terapiji hroničnog kancerskog bola

Opiofobija

Neuropatska komponenta hroničnog bola maligne etiologije

Adjuvantni analgetici (koanalgezi)

Farmakološka pomoćna terapija bolesnika sa malignim bolom

Terapija hroničnog bola maligne etiologije u posebnim grupama bolesnika

Nefarmakološki pristup kancerskom bolu

Invazivna terapija hroničnog bola maligne etiologije

Eksterni linkovi