Suplementacija folata kod pacijenata na terapiji metotreksatom (Lekovi u onkologiji)

Šta je lek metotreksat?

Metotreksat je primarno razvijen kao lek za terapiju onkoloških oboljenja, ali se dodatno može koristiti u terapiji psorijaze i artritisa. Metotreksat sprečava ćelije da dobiju folate (aktivni oblik folne kiseline) neophodne za deljenje ćelija, onemogućavajući rad enzima tetrahidrofolat reduktaze. Ćelije tumora se izuzetno brzo i nekontrolisano dele, te će ovaj lek delovati u najvećoj meri na njih. Međutim, može delovati i na ćelije organa za varenje, koštane srži, kože, folikula kose i jetre i s tim u vezi izazvati neželjena dejstva.

Šta je vitamin B9?

Folna kiselina i folinska kiselina su dva različita oblika folata (vitamina B9). Kada se unesu u organizam obe supstance se konvertuju u folat koji telo može da iskoristi – tetrahidrofolat. Za razliku od procesa konverzije folinske kiseline u aktivni oblik, za konverziju folne kiseline neophodan je enzim tetrahidrofolat reduktaza. 

"Folna i folinska kiselina su oblik folata čijim uzimanjem se mogu prevenirati neka neželjena dejstva metotreksata koja su posledica nedostatka folata. Uzimanje ovih suplemenata razlikuje se u zavisnosti od razloga uzimanja metotreksata."

Vitamin B9 kod onkoloških pacijenata

Onkološki pacijenti na terapiji metotreksatom dobijaju znatno više doze leka u odnosu na pacijente sa artritisom ili psorijazom. Folinska kiselina se stoga koristi kao sredstvo za ublažavanje neželjenih efekata kod ovih pacijenata.

Jedna meta-analiza relevantnih kliničkih studija objavila je da se folinat treba primenjivati oko 30-36 sati nakon primene visoke doze metotreksata. Razlog za takvu vremensku pauzu uslovljen je mogućnošću da visoka doza folinske kiseline može umanjiti terapijski efekat metotreksata. Međutim prekasna primena folinske kiseline bi mogla umanjiti preživljavanje zdravih ćelija.

"Pacijentima sa kancerom se ne preporučuje stalna suplementacija folne kiseline jer bi ona mogla da umanji efekat metotreksata."

Vitamin B9 kod pacijenata sa psorijazom i reumatoidnim artitisom

Pri primeni znatno nižih doza metotreksata, kao što su one u terapiji psorijaze i reumatoidnog artritisa, može se koristiti suplementacija folnom kiselinom, kao ekonomski opravdanija opcija od folinata, što su pokazale farmakoekonomske studije.

U slučaju neonkoloških indikacija, doziranje nije precizirano i prepušteno je kliničaru. Dobra strana je da bi folna kiselina mogla delovati protektivno na kardiovaskularni sistem.

Savetovanje

Pre upotrebe metotreksata pacijent bi trebalo da obavesti lekara o svim drugim lekovima koje uzima jer bi na primer lekovi provi bolova poput ibuprofena (Brufen) mogli da izazovu anemiju.  Dodatno, pacijenti na metotreksatu bi trebalo da izbegavaju gužve ili bolesne osobe kako ne bi podlegli infekcijama jer lek može umanjiti snagu imunskog sistema. U cilju umanjenja mogućnosti krvarenja, moguća je primena meke četkice za zube ili električnih brijača. Pacijenti bi trebalo da izbegavaju izlaganje suncu. Najvažnije je svakako održati zdrav način ishrane i odmarati.

Autor: Veljko Cvetković