Kancer u 21. veku: genomska revolucija (Kurs: Genom i genetika)

O kursu: Kurs nudi uvid u iskustva pacijenata i omogućava diskusiju o ključnim problemima. Moći ćete da kreirate sopstveno istraživanje, zasnovano na podacima sa interneta, iz jedne od najzanimljivijih oblasti istraživanja kancera. Gostujući predavači su aktivni istraživači i oni uključeni u direktnu brigu pacijenata. Poznavanje biologije može pomoći, ali nije neophodno jer će kurs graditi Vaše znanje iz nedelje u nedelju.

Tip: besplatan

Trajanje: 6 nedelja

Teme: Tokom ovih šest nedelja obrađuju se tri ključna pitanja u vezi sa dijagnozom i lečenjem kancera: odakle smo krenuli, dokle smo stigli i u kom pravcu se napreduju istraživanja. Posmatra se biološka osnova kancera, uticaji na uzroke kancera, kako se dijagnostikuju i leče, kao i napredak novih načina lečenja.

Predavači: Dr Leah Marks i Dr Sarah Meek, predavači Univerziteta u Glazgovu

Eksterni linkovi