Uvod u biologiju tumora (Kurs: Genom i genetika)

O kursu: Kurs je dizajniran za ljude koji bi želeli da bolje razumeju kancer i načine na koji se prevenira, dijagnostikuje i leči. Upoznaćete se sa mikrobiološkim aspektom kancera kao i biološkim markerima kancera. Opisani su faktori rizika najčešćih tumora, uključujući tumor pluća, kolona, jetre i prostate. Bićete upoznati sa tim kako se vrši određivanje stadijum tumora i kako se leče pojedini kanceri.

Tip: Besplatan

Trajanje: 6 nedelja

Teme:

Incidence i etiologija kancera

Genetika kancera

Deset celularnih markera kancera

Metastaza: glavni ubica

Imidžing u onkologiji

Lečenje

Predavači: Kenneth J. Pienta, profesor urologije sa urološkog instituta ,,James Buchanan Brady"

Eksterni linkovi