Torakalna onkologija (Kurs: Genom i genetika)

O kursu: Ovaj kurs pruža sveobuhvatni, multidisciplinovani uvod u napredne pristupe lečenja pacijenata sa torakalnim malignitetima, uključujući više tipova plućnih i ezofagijalnih tumora. Materijal obuhvata epidemiologiju, skrining i dijagnozu, određivanje stadijuma, radijacionu terapiju, sistemsku terapiju, hirurgiju, kao i načine pružanja podrške pacijentima.

Tip: Besplatan

Trajanje: 7 nedelja

Teme:

Uopšteno o plućnim kancerima

Nemikrocelularni karcinom pluća: dijagnoza

Nemikrocelularni karcinom pluća: određivanje stadijuma

Mikrocelularni karcinom pluća

Ezofagijalni karcinom

Pružanje podrške pacijentima

Predavači:

Dr Leslie Eisenbud Quint, profesor radiologije i hirurgije na Univerzitetu u Mičingenu

Dr Rishindra Reddy, asistent profesor hirurgije na Univerzitetu u Mičingenu

Eksterni linkovi