Predavanje: Istorija imunoterapije - James Allison (Predavanja: Medicina)

Kratak uvod u istoriju imunoterapije i njen značaj prezentovao je Dr. James Allison na svetskoj konferenciji ciljane medicine. 

Eksterni linkovi