Zvanični stavovi o upotrebi aktivnih principa kanabisa u adjuvantnoj terapiji tumora (Biljke u onkologiji)

Cannabis sativa – Marihuana

Marihuana predstavlja sušene listove konoplje (Cannabis sativa, Cannabaceae) i  već se dugo zloupotrebljava kao opojna droga, a nekada se koristila u medicinske svrhe. Istraživanja aktivnih principa su rezultirala razvojem kanabinoidnih lekova kao što su dronabinol, nabilon i nabiksimols.

US Drug Enforcement Administration klasifikuje marihuanu i njene kanabinoide u grupu I kontrolisanih supstanci, što znači da ne mogu legalno biti propisani od strane lekara. Za supstance grupe I je rečeno da imaju veliki potencijal da se zloupotrebe, da trenutno nemaju medicinsku upotrebu u lečenju u USA , i da nisu dovoljno bezbedni za primenu čak i pod nadzorom lekara.

Kanabinoidni receptori i kanabinoidi

Kanabis sadrži veliki broj hemijskih jedinjenja od kojih su neka klasifikovana kao kanabinoidi. “Kanabinoid” je termin koji je ranije korišćen samo za C21 terpenofenolna jedinjenja. Ova jedinjenja aktiviraju kanabinoidne receptore u CNS-u. Sada se ovaj termin koristi za jedinjenja koja takođe aktiviraju te receptore iako nemaju sličnu hemijsku strukturu.

Dva glavna tipa kanabnoidnih receptora su CB1 i CB2 receptori. CB1 receptori se predominantno nalaze u centralnim i perifernim neuronima, dok se CB2 receptori uglavnom nalaze u ćelijama imunskog sistema. Ovi receptori zajedno sa endogenim agonistima kanabinoidnih receptora poznati su pod nazivom endokanabinoidni sistem.

THC i CBD

Iako postoji više od 100 kanabinoida u marihuani, dva koja su najviše ispitivana za medicinsku upotrebu u kliničkim ispitivanjima su delta-9-tetrahidrokanabinol (THC) i kanabidiol (CBD).

THC je veoma lipofilan, brzo se apsorbuje iz udahnutog dima tako da se u plazmi može detektovati nakon samo nekoliko sekundi. Najviša koncentracija u plazmi postiže se za manje od 10 minuta. THC se često smatra glavnom psihoaktivnom komponentom marihuane jer vezivanjem za CB1 receptore izaziva euforično dejstvo. CBD je drugi visoko lipofilni aktivni princip, sa malim afinitetom za CB1 i CB2 receptore. Ne pokazuje psihoaktivna dejstva, ali se smatra da ima anksiolitička i antipsihotička svojstva.

Kanabinoidni lekovi

US Food and Drug Administration je odobrila lekove: dronabinol i nabilon, koji su sintetskog porekla po uzoru na prirodne kanabinoide. Dronabinol je najviše proučavan u tretmanu mučnine i povraćanja izazvanih hemoterapijom i u tretmanu određenih anoreksija, a zbog pozitivnih rezultata je odobren za te indikacije. Nabilon je odobren kao antiemetik, a nabiksimols je u fazi kliničkih ispitivanja.

Tokom ekstrakcije biljne droge dobijaju se ekstrakti varijabilnog sastava. Oni se mogu standardizovati tako da poznajemo njihov sastav. Međutim, nijedan standardizovani ekstrakt kanabisa nije detaljno klinički ispitan i ne postoje zvanični podaci o efikasnosti i bezbednosti. Dodatno, ovaj process otežava kompleksan sastav aktivnih principa kanabisa (ima ih preko 100). Zbog toga ovi ekstrakti nisu dozvoljeni od strane bilo kog regulatornog tela za medicinsku primenu, i obeshrabruje se njihova zloupotreba.

Literatura:

Kramer, J. L. (2015). Medical marijuana for cancer. CA: a cancer journal for clinicians, 65(2), 109-122. doi: 10.3322/caac.21260

Mead, A. (2017). The legal status of cannabis (marijuana) and cannabidiol (CBD) under US law. Epilepsy & Behavior, 70, 288-291. doi: 10.1016/j.yebeh.2016.11.021.