Uvid u maligne tumore: Kako geni utiču na razvoj malignih tumora (Kurs: Genom i genetika)

O kursu: U ovom kursu biće objašnjeno kako genetske promene tumora omogućavaju da ove ćelije rastu nekontrolisano, koristeći naš imunski sistem i krvne sudove, kao i druge sistemske promene. Razgovaraćemo o tome kako je razumevanje genetike pomoglo da se unaprede vidovi lečenja kao što su radijaciona i hemioterapija, ali i razviju novi načini lečenja usmereni na specifične proteine kancerskih ćelija. 

Tip: Besplatan

Trajanje: 6 nedelja

Teme:
  Biološki koncept
  Molekularne promene
  Razumevanje DNK mutacija
  Epigenetski faktori
  Invazija i metastaza
  Izbegavanje imunskog odgovora
  Genetika iza kancera
  Radijacija
  Hemoterapija
  Dostignuća savremene medicine: ciljni proteini u tretiranju kancera

Predavači: Dr Momma Hejmadi, član istraživačke grupe Univerziteta u Bath-u

Eksterni linkovi