Genetska revolucija: Mitovi i realnost personalizovane medicine (Kurs: Genom i genetika)

O kursu:
Personalizovana medicina. Precizna medicina. Individualna medicina. Ciljana medicina.

Zašto je bitna:

Ovaj besplatan kurs govori o dejstvu personalizovane medicine na kliničku praksu kao i samom značaju za stanje pacijenta.

Tip: Besplatan

Trajanje:  5 nedelja

Teme:
  Gentesko testiranje u okviru neurodegenerativnih, infektivnih bolesti kao i mentalnih oboljenja.
  Genetika u okviru prevencije
  Genetika u okviru dijagnoze
  Socijalni, etnički, legalni značaj

*program po nedeljama možete videti na sajtu

Predavači: Profesori i doktori - UNSW Australia

Eksterni linkovi