Tranziciocelularni karcinom bubrežne karlice i uretera (Urinarni trakt)

Karcinom bubrežne karlice čini samo 7% tumora bubrega, dok karcinom uretre čini 1 na svakih 25 tumora gornjih urinarnih puteva. Ovaj tip kancera je izlečiv u 90% slučajeva ako je ostao površinski i ograničen na bubrežnu karlicu ili uretru. Pacijenti sa invazivnim tumorima koji su još uvek ograničeni na bubrežnu karlicu ili uretru imaju 10% do 15% verovatnoće izlečenja. Pacijenti sa tumorima koji penetriraju kroz uroepitelni zid ili sa udaljenim metastazama, obično ne mogu da se izleče trenutno dostupnim oblicima lečenja.

Prognoza

        Glavni prognostički faktor je dubina infiltracije u ili kroz uroepitelni zid. Većina površinskih tumora su dobro diferencirani, za razliku od infiltrativnih koji su slabo diferencirani.

 

Dijagnoza

Glavni dijagnostički postupci pored anamneze i fizikalnog pregleda predstavljaju kontrastna snimanja, ehosonografija i endoskopska dijagnostika. Definitivna dijagnoza postavlja se analizom patohistološkog nalaza dobijenog biopsijom bubrega.

 

Tretman i preživljavanje

       Lečenje je prvenstveno operativno i podrazumeva kompletno uklanjanje bubrega, bubrežne karlice kao i dela mokraćne bešike.Klasifikacija karcinoma bubrežne karlice i uretra

          Većina uroepitelnih tumora gornjeg urinarnog trakta, histološki pripada tranziciocelularnim tumorima. Karcinom skvamoznih ćelija urotrakta čini manje od 15% tumora bubrežne karlice i često je povezan sa hroničnom kalkulozom urinarnog trakta. Gradus tranziciocelularnog karcinoma gornjeg urinarnog trakta je generalno često u korelaciji sa stadijumom bolesti.

 

Stadijumi karcinoma bubrežne karlice i uretra

        Određivanje kliničkog stadijuma se zasniva na primeni pijelografije, CT-a, endoskopskih procedura i biopsije.TNM klasifikacija

        Američka zajednička komisija za kancer (AJCC), je napravila TNM klasifikaciju da bi se lakše klasifikovao i definisao kancer bubrežne karlice i uretre. Klasifikaciji možete pristupiti klikom na link: TNM za TCC bubrežne karlice, TNM za TCC uretera.

 

Pacijenti mogu imati lokalizovano, regionalno ili metastatsko oboljenje.

 Lokalizovano:

          Pacijenti sa lokalizovanim oboljenjem mogu biti podeljeni u tri grupe:

Grupa 1: tumor niskog stepena ograničen na urotelijum bez invazije na laminu propriju (Papilom, kancer 1. stadijuma).

Grupa 2: karcinomi stepena 1-3 bez dokazane subepitelne invazije ili fokalne mikroskopske invazije ili papilarnih carcinoma sa karcinomom in situ i/ili karcinom in situ drugde u urotelijumu.

Grupa 3: visok stepen tumora koji su se infiltrirali u zid bubrežne karlice ili u parenhim bubrega, ali su I dalje ograničeni u bubregu. Infiltracija u mišiće u gornjem traktu, ne može biti povezana sa potencijalom daljeg širenja kao što je to slučaj sa karcinomom bešike.

 

Regionalno:

Širenje tumora izvan bubrežne karlice ili parenhima.

Metastatsko:

          Širenje tumora do udaljenih tkiva.

Iako gore nabrojana klasifikacija ima prognostički značaj, oni se mogu odrediti samo nakon radikalne nefrektomije, što predstavlja terapiju izbora za lečenje ovih pacijenata.


Terapija

Operacija kompletnog uklanjanja bubrežne karlice, bubrega kao i dela mokraćne bešike je metoda izbora u lečenju ovakvih pacijenata.
Medjutim,operativna mogućnost obuhvata i segmentnu eksciziju odredjene lezije. Ako raširenost tumora može biti procenjena tokom operacije, i ako histološka analiza smrznutih uzoraka tkiva dokaže da je tumor niskog gradusa  i ograničene veličine na jednom mestu, tada je segmentna ekscizija izvodljiva. Medjutim, ovaj pristup treba primeniti kod precizno odabranih pacijenata, kao na primer onih koji imaju jedan bubreg ili imaju oštećenje (smanjanje) bubrežne funkcije i kojima je potrebno maksimalno očuvanje bubrežnog tkiva.

 

Sistematska disekcija regionalnih limfnih čvorova urađena nakon nefroureterektomije ili segmentne ekscizije, ne povećava efektivnost operacije ukoliko su prisutni tumori visokog gradusa ili stadijuma.

 

Lokalizovani tranziciocelularni karcinom bubrežne karlice i uretre       

Standardne opcije lečenja

1.     Nefroureterektomija

2.     Segmentna resekcija uretre, samo ako je tumor površan i nalazi se u distalnoj trećini uretre

 Regionalni karcinomi bubrežne karlice i uretera

        Lečenje opsežne regionalne bolesti do sada nije dobro dokumentovano kao uspesno, bilo da se radi o zračnoj ili hemioterapiji.

 Metastaze karcinoma bubrežne karlice i uretera

        Prognoza za svakog pacijenta sa metastazama ili recidivirajućim tranziciocelularnim karcinomom bubrega je loša. Pravilno lečenje metastaze zavisi od mesta metastaze, stepena prethodne terapije kao i razmatranja individualnog pacijenta.

          Kod pacijenata sa metastatskim promenama ili rekurentnim tranziciocelularnim karcinomom mokraćne bešike, kombinovana hemoterapija je pokazala znatan učinak.

Eksterni linkovi