Bazocelularni karcinom kože (Koža)

Uvod i definicija

Bazocelularni karcinom kože je maligni tumor koji potiče od matičnih ćelija folikula dlake. Najčešće se javlja kao bezbolna crvena ili roze promena na koži sa ranom, krvaranjem ili krastom u sredini. Sporo raste i retko daje metastaze, mada ukoliko se ne leči na vreme može se proširiti na dublje strukture kao što su mišići i kost.

Smatra se da nastaje pod dejstvom UV zračenja na fotoeksponiranim delovima kože. Terapija je veoma uspešna, pa je i prognoza dobra ukoliko se leč na vreme.

Epidemiologija

Bazocelularni karcinom kože je najčešći maligni tumor kože.  Prema aktuelnim podacima, u Srbiji, zajedno sa ostalim malignim tumorima kože (izuzev melanoma) čini 11,6% svih tumora kod muškaraca, i 11,5% kod žena.

Patogeneza i faktori rizika

Smatra se da potiče od matičnih ćelija folikula dlake - trihoblasta. S tim da se javlja na regijama kože izloženim suncu, ultraviolentno (UV) zračenje se izdvaja kao najznačajniji faktor rizika.

UV zračenje deluje postepeno, tj. prilikom višegodišnjeg izlaganja suncu bez zaštite, i oštećuje DNK trihoblasta. Oštećenje dovodi do mutacije u tumor supresorskim genima, koji su zaduženi za kontrolu ćelijske deobe. Bez ovih gena, ćelije se neprestano dele, što dovodi do stvaranja tumora.

Bazocelularni tumor se može javiti u sklopu naslednih oboljenja kao što su: Bazex-Dupre-Christol sindrom, Gorlin-Goltz sindrom i Rombo sindrom.

Klinička prezentacija i diferencijalna dijagnoza

Bazocelularni karcinom se obično javlja na regionim izloženim suncu: lice, glava, uši, vrat, ramena i leđa.

Na osnovu izgleda postoje dva osnovna tipa:

- Nodularni tip - sjajni ružičasti čvorić prečnika 4-5 mm. Postepeno se uvećava, a kasnije u centru može postojati rana ili krasta.

- Ulcus rodens - Od početka postoji rana, koje podseća na ujed pacova, po čemu je i dobio ime. Ukoliko se ne leči na vreme može se proširiti i na dublje strukture kao što su mišići i kost.

Znaci koji mogu ukazati na bazocelularni karcinom su:

- Rana koja ne zarasta,

- Crvena ili ružičasta promena na koži koja raste

- Promna koja izgleda kao naslage krljušti

- Veoma retko svrab.

U obzir za diferencijalnu dijagnozu dolaze: spinocelularni karcinom kože, melanocitni nevus, maligni melanom, hemangiom i seboriočne veruke.

Histologija

Histološki se razlikuju dva tipa:

- Superficijalni, koji se nalazi samo u epidermu,

- Nodularni, koji raste naniže u derm, u obliku traka.

Na histološkom preparatu bazocelularnog karcinoma se uočava osnova tumora od vezivnog tkiva, tj. stroma, i parenhim sačinjen od tumorskih ćelija, u više slojeva od kojih je poslednji u obliku palisada.

Terapija

Terapija

Terapija tumora zavisi od njegove lokalizacije, tipa i veličine.

Kiretaža i elektrodesikacija su metode izbora za male, neinvazivne tumore.

Hirurška ekscizija (uklanjanje) se može koristiti kod većih tumora. Osim tumora potrebno je ukloniti i zdravu kožu u pojasu od 5 mm oko tumora. Stepen izlečenja kod obe metode je preko 95%.

Radioterapija i hemioterapije se primenjuju kada se tumor ne može ukloniti hirurški, ili kada postoje metastaze.

Prognoza

Prognoza je veoma dobra ukoliko se rano uoči. Najveći broj slučajeva se lako leči ambulantno.

U retkim uznapredovalim slučajevima sa metastazama jednogodišnje preživljavanje iznosi 84.4%.