Antikancerska aktivnost vodenog ekstrakta lista kineskog pelina (Biljke u onkologiji)

List kineskog pelina- Artemisia argyi

Artemisia argyi, poznata kao kineski pelin,  sadrži  brojne bioaktivne principe poput esencijalnih ulja, flavonoida, kumarina i polisaharida čija je imunomodulatorna, antioksidativna i antikancerska aktivnost potvrđena in vitro i in vivo.

Vodeni ekstrakt A. argyi- potencijalni agens u prevenciji metastaziranja

Ispitivanjem vodenog ekstrakta lista A. argyi uočena je  selektivna  inhibicija agregacije trombocita indukovane ćelijama tumora (TCIPA-tumor cell-induced platelet aggregation). Naime, na različitim tipovima kancerskih ćelija može biti eksprimiran  transmembranski glikoprotein podoplanin, koji se obično vezuje za loš prognostički ishod i smanjeno preživljavanje pacijenata. Interakcijom podoplanina i CLEC-2 (C type lectin-like receptor 2) receptora na trombocitima podstiče se njihova agregacija. Agregati trombocita predstavljaju „štit“ tumorskim ćelijama u cirkulaciji  što im omogućava da izbegnu imunski sistem. Sprečavanje TCIPA predstavlja potencijalnu strategiju u tretmanu kancera i prevenciji metastatiranja.

Zbog velikog terapijskog potencijala biljke iz roda Artemisia su široko primenjivane u tradicionalnoj medicini, međutim još uvek nisu sprovedene kliničke studije koje bi omogućile njihovu primenu u prevenciji i tretmanu kancera.

Literatura:

Tseng CP, Huang YL, Chang YW et al. Polysaccharide-containing fraction from Artemisia argyi inhibits tumor cell-induced platelet aggregation by blocking interaction of podoplanin with C-type lectin-like receptor 2. Journal of Food and Drug Analysis.2019;

Song X, Wen X, He J, Zhao H et al. Phytochemical components and biological activities of Artemisia argyi. Journal of Functional Foods. 2019; 52:648-662