FDA je odobrila Ayvakit (Avapritinib) za lečenje GIST-a (Gastrointestinalni trakt i jetra)

FDA je odobrila Ayvakit (Avapritinib) za lečenje ljudi sa uznapredovalim slučajevima stromalnog tumora gastrointestinalnog sistema (GIST) koji imaju odredjenu genetsku mutaciju. GIST je vrsta raka koja raste u gastrointestinalnom traktu, najčešće u stomaku ili tankom crevu. Novo odobrenje leka je za GIST sa odredjenim mutacijama u PDGFRA genu.