Karcinom zeluca (Gastrointestinalni trakt i jetra)

Kancer zeluca

Skoro svi karcinomi zeluca su adenokarcinomi, a mogu biti i karcinoidni tumori, stromalni tumori i limfomi. Karcinom zeluca se uglavnom otkriva u poodmakloj fazi zato sto nema ranih simptoma i znakova.

Gastrointestinalni karcinoidni tumor je sporo napredujuci tumor koji  osim u zelucu  moze da se javi i u tankom crevu, kolonu, rektumu, slepom crevu i drugim organima. Ovi karcinoidni tumori su tip neuroendokrinog  tumora, neuroendokrine celije oslobadjaju hormone u krv kada prime signal od centralnog nervnog  sistema. Ljudi koji imaju porodicnu istoriju sindroma endokrine neoplazije tip 1, i neurofibromatoznog sindroma imaju veci rizik za nastanak gastrointestinalnog karcinoidnog tumora.

Gatrointestinalni stromalni tumori su tumori koji se formiraju u mekom tkivu u gastrointestinalnom traktu, najcesce u  zelucu i tankom crevu. Najcesci su kod odraslih i mogu biti benigni i maligni. Stromalni tumori obicno ne pokazuju rane simptome.

Simptomi kancera zeluca

Ukljucuju lose varenje, nelagodu u stomaku i bol, ali postoje i drugi simptomi i znaci koji ukazuju na ovo oboljenje.

U ranim fazama bolesti simptomi mogu biti sledeci:  nadutost nakon obroka, blaga mucnina, gubitak apetita, gorusica,

Znaci uznapredovalog kancera obuhvataju: krv u stolici, povracanje, gubitak kilograma iz nepoznatih razloga, bol u stomaku, zutica (na ocima I kozi), ascites (zadrzavanje tecnosti u abdomenu), otezano gutanje

Faktori rizika za nastanak karcinoma zeluca: Infekcija bakterijom Helicobacter pylori, godine, muski pol, ishrana koja nije bogata vocem i povrcem,preslana hrana, bogata konzervansima, hronicni gastritis, metaplazija(zamena jedne vrste epitela drugom), perniciozna anemija, porodicna istorija kancera zeluca, pusenje.

 

Testovi za dijagnozu kancera zeluca:

Fizicki pregled i istorija ranijih oboljenja

Analiza krvi

Kompletna krvna slika(CBC)

Endoskopija (procedura u kojoj se posmatra jednjak, zeludac i duodenum da bi se videlo da li ima abnormalnih povrsina)

Gutanje Barijuma: pacijent popije tecnost koja sadrzi barijum, tecnost prekriva zeludac  jednjak, uz pomoc x zraka se pregleda da li ima abnormalnosti povrsina.

CT skener 

Biopsija-posmatranje celija tkiva pod mikroskopom, biopsija se obicno radi u toku endoskopije. Uzorak tkiva se obicno uzima da bi se videlo koliko HER2 gena ima i koliko HER2 proteina je sintetisano. Ako ima vise HER2 gena  ili proteina od gornje granice, kancer je HER2+ (pozitivan). HER2-pozitivni gastricni kancer moze biti tretiran monoklonskim At usmerenim na HER2 protein. Prognoza  i tretman bolesti zavise od stadijuma kancera, i pacijentovog opsteg zdravlja. Kada se kancer otkrije rano postoji veca sansa da se i izleci. Posle dijagnostifikovanja kancera, rade se testovi koji treba da ukazu da li  se kancer siri samo u zelucu ili i u drugim organima, bitno je znati koji je stadijum radi otpocinjanja terapije.

Sledeci testovi se mogu koristiti u procesu procene stadijuma kancera:

 CEA (carcinoembryonic antigen) test: meri se kolicina CEA u krvi, CEA se otpusta u krv i iz normalnih i iz kancerskih celija, kada su povecane kolicine u odnou na uobicajene, to moze biti znak kancera zeluca ili drugih stanja. Endoskopski ulutrazvuk (EUZ):  Procedura u kojoj se meri zvuk tkiva, zvuk stvara sliku o tkivima zvanu sonogram. Procedura se zove endosonografija. CT skener (CAT skener). PET skener (pozitronska emisiona tomografija): Procedura kojom se otkrivaju maligne celije u telu tako sto se mala kolicina radioaktivne glukoze injektuje u venu, PET skener zatim belezi gde se glukoza koristi u organizmu, maligne celije imaju vecu energetsku potrosnju od normalnih celija, i vide se svetlije na slici.

                  Postoje tri nacina kako se kancer siri u organizmu: putem tkiva, putem krvi i putem limfnog sistema. Stadijumi karcinoma zeluca:

Stadijum 0  (Karcinom in Situ)

U ovom stadijumu abnormalne celije se nalaze u unutrasnjem zidu mukoze zeludacnog zida. Ovaj stadijum se zove karcinoma in situ.

Stadijum 1

U prvom stadijumu kancer se formira u unutrasnjem zidu mukoze zeludacnog zida, deli se na 1A I 1B.

·                   Stadijum IA:  Kancer se siri u submukozu zida zeluca

·                   Stadijum IB:  Moze da se siri u submukozu  I u 1 ili 2 limfna cvora pored samog tumora, ili se siri u misicni sloj zeludacnog zida.

Stadijum 2

 Deli se na IIA I IIB

·                   Stadijum IIA: Siri se u subserozu (sloj tkiva ispod seroze), ili u misicni sloj zeluca i moze se naci u jednom ili dva limfna cvora pored tumora. Moze da se siri I u submukozu i da ga ima u 3 do 6 limfnih cvorova pored tumora.

·                   Stadijum IIB:

Siri se u serozu (krajnji sloj) zeludacnog zida

Siri se u subserozu i nalazi se u 1 ili 2 limfna cvora koji se nalaze pored samog tumora

Siri se u misicni sloj i zahvata 3 do 6 limfnih cvorova, ili

Siri se u submukozu i zahvata oko 7 limfnih cvorova pored tumora.

Stadijum 3 kancera zeluca se deli na IIIA,  IIIB, i IIIC.

·                   Stadijum IIIA:

Siri se u serozu (krajnji sloj) zeludacnog zida

Siri se u subserozu i nalazi se u 1 ili 2 limfna cvora koji se nalaze pored samog tumora

Siri se u misicni sloj i zahvata 3 ili 6 limfnih cvorova, ili

Siri se u submukozu i zahvata oko 7 limfnih cvorova pored tumora.

·                   Stadijum IIIB:

Siri se u okolne organe, kao sto je slezina, kolon, jetra, dijafragmu, pankreas, bubrege, nadbubreznu zlezdu, tanko crevo, i mogu se naci 1 ili 2 limfna cvora pored tumora.

U serozu, i 3 do 6 okolnih limfnih cvorova

Subserozu i u vise od 7 limfnih cvorova.

·                   Stadijum IIIC:

Siri se u okolne organe, kao sto je slezina, kolon, jetra, dijafragmu, pancreas, bubrege, nadbubreznu zlezdu, tanko crevo, i mogu se naci 1 ili 2 limfna cvora pored tumora.

U serozu, i 3 do 6 okolnih limfnih cvorova

Subserozu i u vise od 7 limfnih cvorova.

Stadijum IV

Kancer se siri u udaljene delove tela.

 

Prognoza bolesti: Kod pacijenata kod kojih je karcinom lokalizovan u distalnom delu želuca, više od 50% pacijenata se može izlečiti. Kod samo 10% do 20% pacijenata se karcinom dijagnostikuje u ranoj fazi bolesti , a kod preostalnih pacijenata vec su prisutne  metastaze na regionalnim ili udaljenim mestima. Nazalost tretman pacijenata sa rakom želuca može dovesti samo do kracih remisija bolesti.

Postoje dva glavna tipa adenokarcinoma želuca:
• Intestinalni
• Difuzni
Intestinalni adenokarcinom je dobro diferenciran i ćelije imaju tendenciju da se organizuju u cevastim ili endokrinim strukturama. Difuzni adenokarcinomi su neizdiferencirani ili slabo diferencirani. Klinički, difuzni adenokarcinom može dovesti do infiltracije želudačnog zida.
Neki tumori mogu da imaju mešovite karakteristike, i intestinalnih i difuznih.

Terapija

TERAPIJA:

Hirurgija predstavlja standardnu formu terapije. Međutim, incidencija neuspeha u terapiji tumora kao i incidencija zahvacanja regionalnih limfnih čvorova i udaljenih metastaza ka organima trbusne maramice je visoka. Kao pomoćno sredstvo u terapiji je zračenje sa kombinovanom hemoterapijom.

U stadijumu 0 kancera zeluca, standardna terapija je terapija operacijom.

U stadijumu 1 izbor je jedna od sledecih operacija: Distalna gasterektomija (ako lezija nije u fundusu ili kardioezofagealnom prelazu). Proksimalna gasterektomija  ili totalna gasterektomija  zajedno sa distalnom ezofagektomijom(ako lezija obuhvata cardiju).

Totalna gasterektomija (ako tumor obuhvata zeludac difuzno, ili se proteze telom zeluca  i siri se oko 6cm u kardiju ili donji deo antruma ).

Regionalna limfadenektomija se preporucuje  kod svih ovih procedura, uklanjanje slezine nije deo rutinskih procedura. Postoperativno hemozracenje.

Hirurska resekcija ukljucujuci regionalnu limfadenektomiju je terapija izbora za pacijente sa   ovim stadijumom. Ako lezija ne obuhvata cardioezofagealni  spoj i ne obuhvata difuzno zeludac  subtotalna gasterektomija  je procedura izbora.

Drugi stadijum:.Jedna od sledecih  procedura:

Distalna subtotalna gasterektomija (ako lezija nije u fundusu ili u kardioezofagealnoj spojnici.)

Proksimalna subtotalna gastrektomija ili totalna gastrektomija (ako lezija obuhvata kardiju).

Totalna gastrektomija (ako tumor obuhvata zeludac difuzno ili  zahvata telo I siri se 6cm u kardiju).

Regionalna limfadenektomija se preporucuje u svm ovim procedurama. Splenektomija nije rutinska procedura. Postoperativno hemozracenje. Perioperativna hemoterapija. Postoperativna hemoterapija. Operaciona resekcija sa regionalnom limfadenektomijom je terapija izbora za pacijente sa drugim stadijumom  kancera zeluca. Ako lezija nije u kardioezofagealnoj spojnici i ako se ne siri difuzno u zelucu subtotalna gasterektomija  je procedura izbora. Kada lezija obuhvata kardiju preporucuju se, proksimalna subtotalna gasterektomija ili totalna gasterektomija.

 

U stadijumu 3

      1    Radikalna hirurgija. Ogranicena na pacijente koji u tom trenutku nemaju cvorove.

2        Postoperativna hemoradijaciona terapija

3        Perioperativna hemoterapija

4        Postoperativna hemoterapija.

Svim pacijentima sa tumorima koji se mogu operisati  treba odraditi operaciju. Čak 15% pacijenata faze III  se može izlečiti samo operacijom, naročito ako je učešće limfnih čvorova minimalno (<7 limfnih čvorova). Postoperativna hemoradijaciona terapija se podrazumeva za pacijente sa karcinomom zeluca stadijuma 3.

Stadijum 4- Rekurentni kancer zeluca: Palijativna hemoterapija sa lekovima( Fluorouracil (5-FU); Epirubicin, cisplatin, i  5-FU; Epirubicin, oksaliplatin i kapecitabin; Cisplatin i  5-FU; Doketaksel, cisplatin, i 5-FU; Etopozid, leukovorin, i 5-FU; 5-FU, doksorubicin, i metotreksat .

Trastuzumab, cisplatin, i 5-FU ili  kapecitabin kod pacijenata sa HER2-pozitivnim tumorima. Kod pacijenata sa  opstrukcijom zeluca endoluminalna laser terapija, endoluminalna ugradnja stenta, ili gastrojejunostomija moze biti od pomoci. Palijativna radiajciona terapija moze ublaziti krvarenje, bol, i opstrukciju. Palijativna resekcija za pacijente sa kontinuiranim krvarenjem  ili opstrukcijom.

Eksterni linkovi