Jan/Feb 2016 (OncologyNews 2016)

Sadržaj
  Ideja o kanceru - Hipoteza kao osnova napretka
  "Cancer Image Analysis" - Mapiranje histoloških preparata
  Neuro-onkologija - Terapijski potencijal delovanja na metabolizam moždanih tumora preko LDHA
  Rak dojke - Povezivanje hirurške intervencije sa estetskim izgledom
  Kanceri glave i vrata - Transoralna hirurgija (robotika)

Standardni sadržaj
  Nagrade
  Konferencije
  Vesti - Konferencije
  Komentari i kritike časopisa
  Vesti

Eksterni linkovi