Stanford Department of Medicine (Predavanja: Onkologija)

Ove CME-akreditovane nedeljne lekcije održane su svakog utorka od 08h-09h (po lokalnom vremenu) na Onkološkom Institutu Stanford. Lekcije obuhvataju biologiju kancera, principe terapije, fondacije i klinička istraživanja.

Uživo prenos lekcija: https://bluejeans.com/821512735/
Odgovarajuće lekcije su snimane. Dati snimci su dostupni na dole pomenutom linku.

Kalendar lekcija pogledajte na sledećem linku: Events Calendar.

Eksterni linkovi