MD Anderson Cancer Center (Predavanja: Onkologija)

Stručnjaci iz oblasti onkologije sa instituta MD Anderson predstavljaju najnovija dostignuća i izazove za doktore i biomedicinske naučnike kroz niz različitih predavanja, sa fokusom na dijagnostiku, skrining, prevenciju, lečenje, dugoročne i kratkoročne posledice tretmana kao i samo preživljavanje.

Eksterni linkovi