Anaplastični karcinom štitaste žlezde (Endokrini sistem i dojka)

Kliničke karakteristike i prognoza

Nedifetencirani (anaplastični) karcinomi su visoko maligni tumori štitaste žlezde. Mogu biti klasifikovani kao sitnoćelijski i krupnoćelijski. Oba oblika brzo rastu i šire se izvan kapsule žlezde, i primećuju se kao  čvrsta masa u vratu, vrlo često uz širenje u okolne strukture. Sitnocelularni anaplastični karcinom štitaste žlezde se  može pomešati sa limfomom, o čemu treba voditi računa prilikom postavljanja dijagnoze. Ovaj tumor se češće javlja kod starijih ljudi i karakteriše se ekstenzivnom lokalnom invazijom i brzim napredovanjem. Petogodišnje preživljavanje je malo. Smrt nastupa nekoliko meseci nakon postavljanja dijagnoze anaplastičnog kancera, i to najčešće usled nekontrolisane lokalne invazije u vratu.

Svi pacijenti sa anaplastičnim kancerom tireoideje se svrstavaju u IV stadijum bolesti!

Terapija

Standardne terapijske opcije za anaplastični tireoidni kancer su:

1.      Hirurška operacija – ukoliko je bolest lokalizovana, što je retkost, sprovodi se totalna tireoidektomija kako bi se smanjili simptomi izazvani tumorskom masom u vratu. Često je neophodna i traheotomija.

2.      Spoljašnje zračenje (EBRT) – koristi se kod pacijenata koji nisu kandidati za hiruršku operaciju, ili čiji tumor na taj način ne može biti uklonjen.

3.      Hemoterapija – anaplastični kancer nije senzitivan na terapiju radioaktivnim jodom I-131. Terapija individualnim antikancerskim lekovima je pokazala delimičnu remisiju kod nekih pacijenata. Kod približno 30% slučajeva se primeti delimična remisija nakon terapije doksorubicinom. Kombinacija doksorubicina i cisplatina se pokazala još efektivnijom. Kombinacija hemoterapije i terapije zračenjem, nakon totalne hirurške resekcije, može povećati ukupno preživljavanje, kod nekih pacijenata.

Eksterni linkovi