Karcinom rektuma- vodič dobre kliničke prakse (Vodiči dobre kliničke prakse)

Sadržaj:

Epidemiološke karakteristike raka kolona i rektuma

Faktori rizika za nastajanje raka kolorektuma

Prevencija

Dijagnostika

Hirurško lečenje karcinoma debelog creva

Eksterni linkovi