Rak dojke - vodič dobre kliničke prakse (Vodiči dobre kliničke prakse)

Sadržaj:

Epidemiologija raka dojke

Nasledni karcinom dojke

Klinički pregled dojki

Imidžing dojke i perkutane interventne procedure

Patohistološki protokol za tumore dojke

TNM klinička klasifikacija

Hirurške preporuke za dijagnostikovanje i lečenje karcinoma dojke

Radioterapija karcinoma dojke

Vodič medikalnog lečenja karcinoma dojke

Eksterni linkovi