Karcinom pluća - vodič dobre kliničke prakse (Vodiči dobre kliničke prakse)

Sadržaj:

Epidemiološka situacija raka pluća

Patohistološka klasifikacija karcinoma pluća

Klinička slika kod tumora pluća

Dijagnostički postupci kod tumora pluća

Dijagnostika i TNM sistem nesitnoćelijskog karcinoma pluća

Terapija nemikrocelularnog karcinoma pluća

Stadijumi raka pluća

Terapija mikrocelularnog karcinoma pluća

Palijativno lečenje i zbrinjavanje 

Eksterni linkovi