Rak tela materice- vodič za pacijete (ESMO vodiči za onkološke pacijente)

Sadržaj:

Definicija raka tela materice

Da li se rak tela materice često javlja?

Šta uzrokuje rak tela materice?

Kako se dijagnostikuje rak tela materice?

Šta je važno znati da bi se odredila optimalna terapija?

Koje su terapijske opcije?

Koji su mogući neželjeni efekti primenjene terapije?

Šta se događa po završetku lečenja?

Eksterni linkovi