Rak grlića materice- vodič za pacijente (ESMO vodiči za onkološke pacijente)

Sadržaj:

Definicija grlića materice

Da li se rak grlića materice često javlja?

Šta uzrokuje rak grlića materice?

Kako se dijagnostikuje rak grlića materice?

Šta je važno znati da bi se odredila optimalna terapija?

Koje su terapijske opcije?

Koji su mogući neželjeni efekti primene terapije?

Šta se događa po završetku lečenja?

Eksterni linkovi