Rak mokraćne bešike- vodič za pacijente (ESMO vodiči za onkološke pacijente)

Sadržaj:

Činjenice o raku mokraćne bešike

Definicija raka mokraćne bešike

Da li se rak mokraćne bešike često javlja?

Šta uzrokuje rak mokraćne bešike?

Kako se dijagnostikuje rak mokraćne bešike?

Šta je važno znati da bi se odredila optimalna terapija?

Koje su terapijske opcije?

Koji su mogući neželjeni efekti lečenja?

Šta se događa po završetku lečenja?

Eksterni linkovi