Rak jetre- vodič za pacijente (ESMO vodiči za onkološke pacijente)

Sadržaj:

Definicija raka jetre

Da li se rak jetre često javlja?

Šta uzrokuje rak jetre?

Kako se dijagnostikuje rak jetre?

Šta je važno znati da bi se odredila optimalna terapija?

Koje su terapijske opcije?

Koji su mogući neželjeni efekti lečenja?

Šta se događa po završetku lečenja?

Eksterni linkovi