Karcinom dojke- vodič za pacijente (ESMO vodiči za onkološke pacijente)

Sadržaj:

Definicija raka dojke

Da li je pojava raka dojke česta?

Koji je uzrok raka dojke?

Kako se dijagnostikuje rak dojke?

Pogrešna tumačenja terapije raka dojke

Šta je važno znati da bi se odredila optimalna terapija?

Koje su terapijske opcije?

Koji su mogući neželjeni efekti primene terapije?

Šta se događa po završetku adjuvantne terapije?

Eksterni linkovi